Střežení objektů s rychlým zásahem

Dotaz:

Fyzick�� ostraha